ITM Latvija

Kas mēs esam:

Kustība Man slāpst ir starptautiska laju kustība, kas radusies, iedvesmojoties no svētās Mātes Terēzes no Kalkutas harizmas un garīguma. To 2006. gadā nodibināja Žēlsirdības misionāru tēvi. Kustības mērķis ir palīdzēt tās locekļiem un caur viņiem arī citiem Kontemplēt, Pieredzēt, Pasludināt un Remdēt Dieva bezgalīgās slāpes mīlēt und būt mīlētam.

Ko mēs darām:

Kustība pastāv, lai virzītu katru tās dalībnieku uz personīgu satikšanos ar Jēzus slāpēm. Šī satikšanās notiek, pirmkārt, mūsu pašu dvēseles dziļumos, īpašā veidā Viņa salauztās Miesas priekšā, kas apslēpta Euharistijā. Un tad šī tikšanās notiek kalpojumā Viņa salauztajai Miesai, kas ir apslēpta Nabadzīgajos. Lūgšana, evanģelizācija un žēlsirdības darbi ir tā svētā zeme, kur notiek mūsu sastapšanās ar slāpstošo Jēzu. Vieta, kur mēs kopā ar Dievmāti stāvam krusta pakājē un kur esam aicināti ar mīlestības vārdiem un darbiem veltīt sevi Upurim.

Kāpēc mēs to darām:

“Ko tu vari izdarīt, es to nespēju, nevaru, bet kopā mēs varam paveikt kaut ko brīnišķīgu Dievam..”

(Svētā Māte Terēze)

Jēzus izteiktie vārdi no krusta, Man slāpst, veido kustības identitāti un apustulisko impulsu. Starp daudzām kopienām Baznīcā tieši mūsu kustība ir aicināta remdināt Jēzus slāpes, atstājot deviņdesmit deviņus (Mt 18:12-14), lai “tumšajos kaktos” uzmeklētu visnabadzīgākos no nabadzīgākajiem.

Mūsu mērķis:

Mūsu mērķis ir remdēt bezgalīgās Jēzus Kristus slāpes uz krusta pēc mīlestības un dvēselēm”, tiecoties uz mūsu svēttapšanu šai pasaulē ar lūgšanas dzīvi, uzticību mūsu kristības solījumiem un saviem pienākumiem kustībā, kā arī ar kalpošanu no visas sirds visnabagākajiem no nabadzīgajiem saskaņā ar mūsu statūtiem.

Mūsu identitāte:

KRUSTS UN MAN SLĀPST:
Šie vārdi, izteikti no krusta, vislabāk atklāj Dieva nebeidzamās ilgas mīlēt un būt mīlētam noslēpumu, ilgas, ko esam aicināti remdēt.

LŪGŠANA:
Tā ir lūgšana (kā personīgā, tā arī kopienas), kurā mēs sastopamies ar Dieva slāpstošo mīlestību uz mums. Lūgšanā mēs kontemplējam un piedzīvojam Viņa slāpju noslēpumu.

ENVANĢELIZĀCIJA:
Ar evanģelizācijas programmu mēs palīdzam cilvēkiem sastapties ar dzīvo Kristu, kas slāpst pēc viņiem.

ŽĒLSIRDĪBAS DARBI:
Arī visnabagākajos no nabadzīgajiem Jēzus gaida uz mums, lai mēs remdētu Viņa slāpes būt mīlētam. Kā Dieva mīlestības nesēji esam aicināti ļaut Jēzum mīlēt viņus caur mums.

Kustības “Man Slāpst” lūgšana

Marija, Jēzus un mana Māte, tu biji pirmā, kas dzirdēja Jēzus saucienu: „Man slāpst”.
Tu zini, cik dziļas ir Viņa ilgas pēc manis un nabadzīgajiem.
Es esmu tavs. Kustība “Man slāpst” ir tava.
Māci mani un ved mani sastapties vaigu vaigā ar Mīlestību, kas ir Krustāsistā Jēzus sirdī.
Ar tavu palīdzību, Māte Marija, es ieklausīšos Jēzus slāpēs, un tās būs man par Dzīvības
Vārdu.
Stāvot tev blakus, es dāvāšu Viņam savu mīlestību, un došu Viņam iespēju mani mīlēt, lai es būtu par iemeslu tavam priekam un lai
remdētu Jēzus slāpes pēc dvēseļu mīlestības. Amen.

Katru dienu, lūdzoties šo lūgšanu, kustības locekļi vieno sevi ar pārējo kustības “Man slāpst” ģimeni.

Vairāk informācijas par kustību “Man Slāpst” Latvijā var gūt:
Zvanot tel.: +371 25871832 (Alīna)
Sūtot e-pastu: sokalska.alina@gmail.com