ITM Lietuva

Kas mes esame

Trokštu judėjimas – tarptautinis judėjimas, įkvėptas šventosios Motinos Teresės iš Kalkutos charizmos ir dvasingumo, inicijuotas „Missionaries of Charity“ (Dievo Meilės misionierių) Tėvų, 2006 metais. Judėjimo tikslas yra padėti nariams, juos suvienyti ir per juos padėti kitiems kontempliuoti, patirti ir numalšinti Dievo begalinį Troškimą mylėti ir būti mylimam.

Ką mes darome

Judėjimas egzistuoja tam, kad kiekvienas iš narių asmeniškai galėtų susitikti su Jėzaus Troškimu. Šis susitikimas pirmiausia įvyksta intymiai, mūsų sieloje, ypač slėpinyje, priešais Jo sužalotą kūną, paslėptame Eucharistijoje ir tada, kai tarnaujame Jo sužalotam kūnui, kuris yra užsislėpęs vargšuose. Malda, evangelizacija ir labdaringa veikla yra Šventa Žemė, kur mes susitinkame su Jėzaus Troškimu, ten mes tvirtai stovime su mūsų švč. Mergele Marija kryžiaus papėdėje ir ten mes esame pašaukti atiduoti save kaip auką, tai yra per mūsų meilės žodžius ir meilės darbus.

Kodėl mes tai darome

„Ką tu gali padaryti, to aš padaryti negaliu, bet kartu mes galime padaryti ką nors gražaus Dievui…“

(Mūsų Šventoji Motina Teresė iš Kalkutos)

Jėzaus žodžiai, Aš Trokštu, kuriuos Jėzus pasakė nuo kryžiaus, duoda mūsų judėjimui identitetą ir apaštališką kryptį. Tarp daugelio asociacijų, kurios yra Bažnyčioje, mūsų būtų asocijuojama su Jėzaus Troškulio numalšinimu. Lyg paliekant devyniasdešimt devynias (Mt 18:12-14), kad eiti ieškoti vargingiausių iš vargingųjų „tamsybių skylėse“.

Mūsų siekiai

Mūsų siekis yra numalšinti Jėzaus Kristaus begalinį Troškimą žmonių meilės ir sielų. Siekdami patys tapti šventi pasaulyje, mes savo gyvenimą grindžiame malda, ištikimybe mūsų krikščioniškam pasišventimui ir tiems įsipareigojimams, kuriuos davėme judėjimo metu bei širdingu beatlygišku tarnavimu vargingiausiems iš vargingųjų, remiantis mūsų nuostatomis.

Mūsų identitetas

AŠ TROKŠTU
Šitie žodžiai buvo ištarti nuo kryžiaus, tai geriausiai atskleidžia begalinį Dievo Troškimą mylėti ir būti mylimam. Troškimą, kurį mes esame pašaukti numalšinti.

MALDA
Maldoje (asmeninėje ir bendruomeniškoje) mes susitinkame su Dievo Troškimu mus mylėti. Maldoje mes kontempliuojame ir patiriame Jėzaus Troškimo slėpinį.

EVANGELIZACIJA
Per Evangelizacijos programą mes padedame žmonėms susitikti su gyvuoju Kristumi, kuris jų trokšta.

LABDARINGA VEIKLA
Taip pat Jėzus laukia, kad mes numalšintume jo Troškulį mylėdami vargingiausius iš vargingųjų. Kaip Dievo Meilės nešėjai esame pašaukti leisti Jėzui mylėti per mus.

 

E-mail:

Vilnius: edvardas.cernis@gmail.com (Edvardas)