ITM Magyarország

A Szomjazom Mozgalom / I Thirst Movement alapja és hivatása

Teréz anya lelkisége
Kalkuttai Szent Teréz anyát a világ – és legtöbbünk a szegényekért végzett odaadó szolgálatáról ismertük meg. A külső munkásságán kívül talán képeken, videokon, híreken keresztül megérintett minket valami az ő személyiségéből is. De arról csak ritkán hallhatunk, hogy mi volt számára az a konkrét belső indíttatás, aminek hatására az egész életét maradéktalanul Jézus szeretetének ajánlotta fel.

Teréz anya (1910–1997) Loreto nővérként tanított Indiában, egy katolikus leányiskolában. 1946. szeptember 10-én, mikor vonattal Darjeelingbe utazott az éves lelkigyakorlatára, az úton misztikus találkozása volt Krisztussal, és megértette, hogy Isten végtelenül vágyódik–szomjazik arra, hogy szeressen, és Őt szeressék. Az ezt követő hosszú hónapokon át több belső megszólításban és látomásban kérte Jézus Teréz anyát, hogy legyen az Ő Szeretetének és fényének különleges hordozója, vigye az Ő szeretetét a szegények legszegényebbjei közé. Szomjazom – ez Teréz anya lelkiségének a kulcsa, a szó, amit Jézus a kereszten mondott (Jn 19,28). Nem vízért szomjazott, hanem a szeretetért, az emberekért. Ez indította el Teréz anyát a szegények szolgálatára, a Szeretet Misszionáriusai (MC) rend megalapítására, hogy így válaszoljon Jézus kérésére.

„Nemcsak szeret benneteket – hanem vágyódik rátok. Hiányoztok Neki, ha nem kerültök közel Hozzá. Szomjazik rátok. Mindig szeret titeket, még akkor is, ha úgy érzitek, nem érdemlitek meg. Az Ő szava minden MC kápolna falán ott található, nem csak a múltat idézi, de itt és most is él, neked szól. Elhiszed?…Miért mondja Jézus: „Szomjazom?” Mit jelet ez? Valami, amit olyan nehéz szavakkal kifejezni. Sokkal mélyebb, mintha Jézus csak azt mondja: Szeretlek.” (Teréz anya)

Kik vagyunk mi, a Szomjazom Mozgalom tagjai?
A közösségünk alapja, hogy Teréz anya lelkiségéből és életpéldájából kiindulva elmélkedjünk Isten irántunk való szeretetéről, megtapasztaljuk személyesen az Ő Szomját, és válaszoljunk rá – csillapítsuk a szomját, és az ebből fakadó gyümölcsként megosszuk a szeretet üzenetét másokkal is.
Jézus a kereszten felfedte előttünk Isten végtelen vágyát arra, hogy szeressen minket, és mi is viszontszeressük Őt. Folyamatosan elmélkednünk kell Isten szeretetének misztériumán, hogy képesek legyünk megtapasztalni azt a saját életünkben, és válaszolni tudjunk rá. Isten szeretetére úgy tudunk válaszolni, hogy engedjük, hagyjuk, hogy Ő szerethessen minket, és ugyanakkor törekszünk arra, hogy viszontszeressük Őt – a magunk megtörtségében és szegénységében. Az ITM tagjaiként arra vagyunk hívva, hogy szüntelenül Jézus jelenlétében éljünk a mindennapjainkban, és így az Ő szeretetének misszionáriusai legyünk.

A küldetésünk
Isten határtalanul, folyamatosan arra vágyik, hogy szeresse az emberiséget és az emberiség is viszontszeresse Őt. Az a hivatásunk, hogy nap mint nap az Ő szeretetének éljünk. Ennek eszközei az imádság, a szeretetcselekedetek, az evangelizáció. Az ima az a „hely”, ahol találkozhatunk Jézussal, aki végtelenül vágyik ránk. Mikor a Szentségimádásban az Úr színe előtt vagyunk, csillapítjuk az Ő szomját, hogy szerethessen minket. Jézus Szent Szívének adunk vigaszt azzal, hogy befogadjuk a szeretetét, és viszontszeretjük Őt azok nevében is, akik (még) nem jönnek közel hozzá.
Mindezt a Szűzanyával való szoros egységben tesszük, aki a kereszt tövében ott állt a szeretett tanítvánnyal és Teréz anyával is a látomásaiban. Mária volt az első, aki meghallotta Jézus szavait a kereszten, ő volt az első Szeretet Misszionáriusa. Az MC közösség lelkülete nem más mint Mária lelkülete, amit az angyali üdvözlet és Erzsébet meglátogatása során is megfigyelhetünk.

„Isten a Szűzanya lelkületét adta a Szeretet Misszionáriusainak… a Szeretetteli Bizalom és a Teljes Önátadás tette képessé Máriát arra, hogy „igen-t” mondjon az angyal üzenetére, és az Öröm indította arra, hogy sietve útnak induljon és segítse rokonát, Erzsébetet. Ebből áll a mi életünk is – „igen-t” mondanunk Jézusnak, és sietve megyünk Őt szolgálni a szegények legszegényebbjeiben. Maradjunk közel a Szűzanyához, és ő megadja, hogy ugyanez a lelkület növekedjen mindannyiunkban.” (Teréz anya )

Arra vagyunk hívva, hogy miután elmélkedtünk, és az imában megtapasztaltuk Isten irántunk való szeretetét, másokkal is megismertessük ezt. Felkeressük azokat, akik a legnagyobb szegénységben vannak (lelkileg és testileg), és azt a szeretetet adjuk nekik, amit mi is feltétel nélkül kaptunk az Istentől. Számunkra ez az evangelizáció: Jézus szeretetét odavinni az emberekhez a szeretetcselekedetekben, és az embereket odavinni Jézushoz az imáinkban. Az Eucharisztiában és a Szegények Legszegényebbjeiben egyaránt jelen van Isten, aki a szeretetünkre vágyik.

A Szeretet Misszionáriusainak (MC) karizmájának egyre mélyülő megis-merését külső lépcsőfokok is jelölik, és különböző elköteleződési lehetőségek vannak az ITM tagjainak. Ezek nem kötelezőek, és csupán eszközök, segítségek arra, hogy jobban megértsük és megéljük Jézus szeretetének tapasztalatát. Az elmélkedések anyagai, az egymásra épülő „szintek”, és a köztük levő külön lelkigyakorlatok csak módszerek, eszközök. A karizmánk alapja és középpontja Jézus szomjazó szeretete. A célunk pedig az, hogy Teréz anya példáját is követve, miután megtapasztaltuk Jézus szeretetét, megtaláljuk az egyéni Kalkuttánkat, ahol Jézus szeretetének hordozóivá válunk.


Két hetente vasárnap 17:30-tól tartjuk alkalmainkat a
Szeretet Misszionáriusainak
(Teréz Anya Nővérei) budapesti házában:
1083 Budapest, Tömő utca 19.

Bátran keress minket a szomjazommozgalom@gmail.com email címen.