ITM Sverige

Vilka vi är:

Jag-törstar rörelsen är en internationell lekrörelse inspirerad av St. Moder Teresa av Calcuttas karisma och andlighet, som inleddes av missionärerna av välgörenhetsfäder 2006 (Missionary of Charity Fathers). Syftet med rörelsen är att hjälpa sina medlemmar och genom dem andra, att Reflektera, Uppleva, Proklamera, och Mätta Guds oändliga Törst att älska och att vara älskad.

 

Vad vi gör:

Rörelsen finns för att föra varje medlem till ett personligt möte med Jesus törst. Det här mötet äger rum först i vår egen själs intimitet, framförallt före Hans brutna Kropps mysterium som är dolt i Eukaristin, och sedan i tjänst till hans brutna kropp förklädd i de fattiga. Bön, Evangelisering och Välgörenhet är den heliga marken där vårt möte med den törstiga Jesus äger rum, där vi konkret står med Vår Jungfru näst intill Korsets fot och där vi kallas till för att ge oss själva som Offer (Oblation) genom ord och kärleksverk.

 

Varför vi gör det:

“Vad du kan göra, kan inte jag, kan inte, men tillsammans kan vi göra något vackert för Gud …”

(Vår Moder, Saint Teresa of Calcutta)

Jesus ord, Jag törstar, talat från korset, ger rörelsen sin identitet och apostoliska dragkraft. Bland de många föreningarna i Kyrkan är det vårt som har blivit kallat för att mätta Jesus törst genom att lämna nittionio (Matt 18: 12-14) för att leta efter de fattigaste av de fattigaste i “de mörka hålen”.

 

Vårt mål:

“Vårt mål är att släcka Jesu Kristi oändliga törst på korset för kärlek och själar” genom att söka vår helighet i världen genom ett liv i bön, trohet på vår dopvigsel och de åtaganden som gjorts inom rörelsen, och genom helhjärtad fri tjänst till de fattigaste av de fattigaste enligt våra stadgar.

 

Vår identitet:

KORSET OCH JAG TÖRSTAR:
Dessa ord som talas från korset, avslöjar bäst mysteriet om Guds oändliga lust att älska och bli älskad, en önskan som vi kallas för att mätta.

BÖN:
Det är i bön (personligt och i gemenskap) där vi stöter på Guds törstiga kärlek för oss. I bön reflekterar och upplever vi törstens mysterium.

EVANGELISATION:
Genom ett program av evangelisering hjälper vi människor att få möte med den levande Kristus som törstar för dem.

VÄLGÖRENHET:
Också i de fattigaste av de fattiga väntar Jesus för oss att släcka törsten att bli älskad. Som bärare av Guds kärlek kallas vi för att låta Jesus älska dem genom oss.

E-mail:

Stockholm: diegorente@hotmail.com (Diego)